Xử lý vi phạm thuế TNDN

Xử phạt về chế độ kế toán – Thuế, những điều kế toán DN cần quan tâm

21/10/17Tin tức kế toán Hiện nay, trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, các Đoàn kiểm tra thuế cũng thường quan tâm tới lĩnh vực kế toán và lập biên bản xử phạt hành chính khi Doanh nghiệp thực hiện sai quy định. Để hiểu rõ và đầy đủ về nội dung quy định xử

Chi tiết...
Thuế TNDN Xử lý vi phạm thuế TNDN

Xử phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động.

26/06/17     Tin tức kế toán Xử phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động.  Các hộ kinh doanh hoạt động thường thuê rất nhiều lao động mà không biết quy định về việc Xử phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP có

Chi tiết...
Hoá đơn Thuế TNDN Tình huống hoá đơn chuyên sâu Tình huống nâng cao Xử lý vi phạm thuế TNDN

Mua hàng không có hóa đơn GTGT và cách xử lý theo quy định mới nhất

12/06/17     Tin tức kế toán Mua hàng không có hóa đơn GTGT có thực sự nguy hiểm trong tất cả trường hợp? Cách xử lý như thế nào để cơ quan Thuế chấp nhận? Tin tức kế toán xin tóm lược những vấn đề cơ bản và cách giải quyết hiệu quả trong tình huống

Chi tiết...