Thuế TNDN Thuế TNDN?

Mẫu 04/TNDN- Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

4/10/17Tin tức kế toán Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 04/TNDN Dùng cho trường hợp  tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC: – Doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên

Read more
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được giảm thuế suất thuế TNDN xuống còn 17%

10/07/17      Tin tức kế toán Nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, tăng số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập, Bộ Tài chính đề xuất áp

Read more
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

2/06/17     Tin tức kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế . Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực

Read more