Thuế TNCN Xử lý vi phạm thuế TNCN

Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNCN mới nhất áp dụng từ 01/01/2017

6/06/17       Tin tức kế toán Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN năm 2017? Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13: >>  Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN >>  Mức

Read more