Thuế TNCN Thuế TNCN?

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN- Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN

19/10/17Tin tức kế toán Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Ban hành theo Thông tư 92/2016TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015  của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Chi tiết...
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2017

7/11/17  Tin tức kế toán Điều kiện ủy quyền quyết toán TNCN được quy định như thế nào? Cá nhân làm việc hai nơi  có được ủy quyền quyết toán không? Hãy cùng Tin tức kế toán tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. >> Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ hai nơi? >> Cách tính thuế TNCN

Chi tiết...
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Các khoản phụ cấp nào không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN ?

29/11/17Tin tức kế toán Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, theo đó tại thông tư cũng quy định rõ các khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân cụ thể như sau: Xem thêm:

Chi tiết...