Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc năm 2018
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc

18/10/18Tin tức kế toán: Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc là một vấn đề mà hầu như kế toán nào cũng quan tâm. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ, giao khoán; Việc khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc được quy định như thế nào? Cách

Chi tiết...
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN năm 2018

5/09/18Tin tức kế toán: Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN năm 2018 được hướng dẫn bởi Thông tư 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC. Các khoản thu nhập không tính thuế TNCN mới nhất như thế nào, sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết. Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN năm

Chi tiết...
Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN năm 2018
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN mới nhất năm 2018

1/09/18Tin tức kế toán: Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN mới nhất năm 2018 bao gồm những khoản gì? Thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định mới nhất hiện nay được quy định tại Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung bởi Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC, TT 25/2018/TT-BTC bao

Chi tiết...
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Thu nhập từ tiền kiều hối có phải đóng thuế TNCN không

31/08/18Tin tức kế toán: Người có Thu nhập từ tiền kiều hối có phải đóng thuế TNCN không? Đây là câu hỏi băn khoăn của không ít người khi có người thân ở nước ngoài chuyển tiền về để giúp đỡ gia đình, hỗ trợ thân nhân… vậy khoản tiền này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Chi tiết...
Cách tính Thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất

31/08/18Tin tức kế toán: Cách tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất; Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất và có công trình trên đất; chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng được quy định tại

Chi tiết...
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công

1/09/18Tin tức kế toán:  Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công 2018 bao gồm các khoản thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động như  Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công, Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thù lao…. bao

Chi tiết...
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN

30/08/18Tin tức kế toán: Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công, được miễn tính thuế TNCN mới nhất năm 2018 quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.    Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế

Chi tiết...
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

27/08/18Tin tức kế toán: Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng theo quy định mới nhất năm 2018? Nhận thưởng từ trúng giải sổ số, chương trình bốc thăm trúng thưởng có phải tính thuế TNCN không? Bao nhiêu tiền thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Trúng giải bằng hiện vật có bị

Chi tiết...
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN- Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN

19/10/17Tin tức kế toán Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Ban hành theo Thông tư 92/2016TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015  của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Chi tiết...
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2017

7/11/17  Tin tức kế toán Điều kiện ủy quyền quyết toán TNCN được quy định như thế nào? Cá nhân làm việc hai nơi  có được ủy quyền quyết toán không? Hãy cùng Tin tức kế toán tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. >> Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ hai nơi? >> Cách tính thuế TNCN

Chi tiết...
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Các khoản phụ cấp nào không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN ?

29/11/17Tin tức kế toán Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, theo đó tại thông tư cũng quy định rõ các khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân cụ thể như sau: Xem thêm:

Chi tiết...