Thuế nhà thầu Thuế nhà thầu?

Thuế nhà thầu đối với hàng hóa nhập khẩu tại kho ngoại quan

8/01/18Tin tức kế toán Hiện nay, để phục vụ cho mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam, trong đó, có một số trường hợp hàng hóa được nhập khẩu qua kho ngoại quan. Vậy quy định thuế nhà thầu đối với

Chi tiết...