Thuế môn bài Tình huống nâng cao

Xác định lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp 100% vốn ĐT nước ngoài

8/11/17Tin tức kế toán Căn cứ để xác định lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là vốn điều lệ hay vốn đầu tư? Rất nhiều bạn kế toán bị nhầm khi xác định ra số tiền lệ phí môn bài phải nộp dẫn đến việc phải điều chỉnh và

Chi tiết...