Thuế môn bài Thuế môn bài?

Lệ phí môn bài là gì? tại sao phải đóng? số tiền phải đóng bao nhiêu?

17/10/17Tin tức kế toán Lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Khởi điểm của sắc thuế này xưa gọi là thuế công thương và được đổi tên gọi là thuế môn bài

Chi tiết...