Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

6/07/18Tin tức kế toán: Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được quy định như thế nào? Cần làm những thủ tục gì để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu?   I. Cơ sở pháp lý mới nhất hiện nay (năm 2018) về điều

Chi tiết...
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

29/06/18Tin tức kế toán: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 (sau đó đã được sửa đổi bổ sung bởi các thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 151/2014/TT-BTC) và cho đến nay (năm 2018) quy định về Nguyên tắc khấu trừ thuế

Chi tiết...
Các đối tượng không chịu thuế GTGT năm 2018
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Các đối tượng không chịu thuế GTGT

27/06/18 Tin tức kế toán: Các đối tượng không chịu thuế GTGT năm 2018 được quy định cụ thể, chi tiết tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (Hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP), hiện  nay quy định về các đối tượng không chịu thuế GTGT ở  thông tư này đã được sửa đổi, bổ sung bởi các

Chi tiết...
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất

30/09/17Tin tức kế toán Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2015 quy định cụ thể những điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu vào. >>  Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT điện tử >>  Mức phạt nộp chậm tiền

Chi tiết...