Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018
Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018

16/10/18Tin tức kế toán Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018 có gì mới? nâng cấp nội dung gì? Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi sử dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018? Tin tức kế toán xin được chia

Chi tiết...
Thông tư 82/2018/TT-BTC-Bãi bỏ 1 phần TT 29/2013/TT-BTC về Thuế GTGT
Thông tư Thuế GTGT

Thông tư 82/2018/TT-BTC-Bãi bỏ 1 phần TT29/2013/TT-BTC về Thuế GTGT

7/10/18Tin tức kế toán: Thông tư 82/2018/TT-BTC-Bãi bỏ 1 phần TT 29/2013/TT-BTC về Thuế GTGT được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/08/2018 nhằm bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Thông tư 82/2018/TT-BTC có hiệu lực kể

Chi tiết...
Thông tư Thuế GTGT

Hỗ trợ Kê khai thuế mới nhất phiên bản 3.8.3 ngày 21/04/2018

23/04/18Tin tức kế toán Đáp ứng các nội dung của Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK ngày 9/4/2018 về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC; bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế GTGT

Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế GTGT mới nhất 2017

23/09/17Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế GTGT mới nhất năm 2017 nhằm giúp các bạn nắm rõ các quy định hiện hành về Thuế GTGT để kịp thời áp dụng trong công tác kế toán Tin tức kế toán xin cập nhật hệ thống văn bản về Luật, Nghị định,

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư Thuế GTGT

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 hướng dẫn về Thuế GTGT

14/09/17Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 hướng dẫn về thuế GTGT được hợp nhất từ 7 thông tư:  1. TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013  2.  TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014  3.  TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014  4.   TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015  5. TT 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015  6. TT  130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016  7. TT 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016  Văn

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định Thuế GTGT

VB hợp nhất 06/VBHN-BTC Quy định, hướng dẫn một số điều Luật Thuế GTGT

14/09/17Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC Quy định, hướng dẫn thi một số điều Luật Thuế GTGT ngày 04/04/2017 được hợp nhất từ 5 nghị định:  1. Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013  2.  Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014  3. Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015  4.  Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016  5.  Nghị định 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 Văn bản

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Công văn về Thuế TNCN Thuế GTGT Thuế TNCN

640/TCT-TNCN tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề hộ KD sửa chữa ô tô

11/09/17Ngày 28 tháng 02 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 640/TCT-TNCN trả lời công văn số 3109/CT-KTNB ngày 30/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, nêu vướng mắc về việc vướng mắc xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô. >>>  

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định Nghị định thuế TNDN Thuế GTGT Thuế TNDN

NĐ 92/2013/NĐ-CP Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, GTGT

13/09/17Nghị định số 92/2013/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 13 tháng 08 năm 2013 nhằm quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Điểm 2 Khoản 6,

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

Công văn 1636/TCT-KK ngày 25/04/2017 về Thuế GTGT đối với HH mua trả chậm

24/08/17Ngày 25/04/2017 Tổng cục thuế ban hành Thông tư số 1636/TCT-KK để trả lời công văn số  19/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối vói hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm có giá trị thanh toán từ hai mươi triệu đồng trở lên.   Tải công văn tại đây:      Công

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 1736/TCT-CS ngày 03/05/17 về hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu

24/08/17Ngày 03 tháng 05 năm 2017 Tổng cục thuế ra công văn trả lời Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu   Tải công văn tại đây:           Công văn 1736.TCT-CS Sau đây là nội dung công văn:   BỘ TÀI CHÍNH

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 1161/TCT-DNL ngày 29/03/2017 về thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm

24/08/17Ngày 29 tháng 03 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 1161/TCT-DNL  nhằm trả lời công văn 79100/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội kiến nghị về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm……   Tải công văn tại đây:          Công văn 1161.TCT-DNL   Sau đây là nội dung công

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 1713/TCT-CS ngày 28/4/17 về hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu

24/08/17Ngày 28/04/2017 Tổng cục thuế bàn hành công văn số 1713/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện chính sách hoàn thuế GTGT đối với hoạt động  xuất khẩu.   Tải công văn tại đây:             Công văn 1713.TCT-CS   Sau đây là nội dung công văn:        BỘ

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

Công văn 603/TCT-KK ngày 24/02/17 về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

24/08/17Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 603/TCT-KK để trả lời công văn số 35/2016/CV-KT ngày 26/12/2016 của Công ty cổ phần bột giặt Lix về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư   Tải công văn về tại đây:               Công văn

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 1717/TCT-CS ngày 28/04/2017 về thuế GTGT sản phẩm tro trấu

24/08/17Ngày 28/04/2017 Tổng cục thuế ban hành công văn 1717/TCT-CS để trả lời công văn số 1192/CT-THNVDT ngày 23/12/2016 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về thuế GTGT của mặt hàng tro trấu.   Tải công văn tại đây:             Công văn 1717.TCT-CS   Sau đây là nội dung công văn:    BỘ TÀI CHÍNH

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

Công văn 819/TCT-DNL ngày 13/03/2017 hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

24/08/17Ngày 13 tháng 03 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 819/TCT-DNL để trả lời công văn số 020/2016 KT ngày 30/12/2016 của Công ty TNHH DKSH Việt Nam vướng mắc về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử   Tải công văn tại đây:               Công văn

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 3233/BTC-TCT ngày 13/03/17 thuế GTGT đối với MMTB phục vụ SX nông nghiệp

24/08/17Ngày 13 tháng 03 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành công văn số 3233/BTC-TCT về việc thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp   Tải công văn tại đây:           Công văn 3233.BTC-TCT   Nội dung công văn như sau:        

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

Công văn 269/TCT-KK ngày 20/01/17 về khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư

24/08/17Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành công văn 269/TCT-KK để trả lời công văn số 54/CV.CT ngày 02/12/2016 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Phước về việc hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) dự án đầu tư   Tải công văn tại đây:  Công

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư Thuế GTGT

Thông tư 31/2017/TT-BTC Sửa đổi TT 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT

24/08/17Ngày 18/04/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2017/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 02/06/2017   Tải Thông tư tại đây: Thông tư

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư Thuế GTGT

Thông tư 173/2016/TT-BTC Sửa đổi bổ sung Khoản 3, Đ.15 TT 219/2013/TT-BTC

24/08/17Ngày 28/10/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC  nhằm sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC 31/12/2015 về quy định Chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực từ 15/12/2016   Tải Thông tư tại đây: Thông tư 173.2016.TT-BTC         BỘ TÀI CHÍNH           

Chi tiết...