BCTC TT200 Mẫu biểu TT200

Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp – Thông tư 200

13/09/17Ngoài việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp như đã hướng dẫn thì Doanh nghiệp cũng có thể lập theo phương pháp gián tiếp. Sau đây Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lập như sau: Đơn vị báo cáo:………………….            

Chi tiết...
BCTC TT200 Mẫu biểu TT200

Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp – Thông tư 200

6/11/17Nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp thông tư 200/2014/TT-BTC…. Đối với Thông tư 133 thì Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những loại BCTC không bắt buộc nhưng được khuyến khích lập còn đối với Thông tư 200 thì đây là loại báo

Chi tiết...
BCTC TT200 Mẫu biểu TT200

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

6/11/17Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh, cơ sở, nguyên tắc lập báo cáo kết quả kinh doanh, Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200… Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết

Chi tiết...
BCTC TT200 Mẫu biểu TT200

Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 200

13/09/17Mục đích của báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính, nguyên tắc lập báo cáo tài chính… Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-CP hướng dẫn chế độ kế toán đối với mọi lĩnh vực thuộc mọi thành phần kinh tế 1. Mục đích của Báo cáo

Chi tiết...