Kế toán XK-NK

Doanh thu xuất khẩu, thuế xuất khẩu–Tỷ giá và cách hạch toán kế toán

21/08/17Thời điểm ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu? tỷ giá xác định doanh thu? tỷ giá tính thuế xuất khẩu? Cách hạch toán thuế xuất khẩu, doanh thu hàng xuất khẩu. Mời các bạn xem bài hướng dẫn sau của Kế Toán Hà Nội. 1. Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu (ra nước

Chi tiết...
Kế toán XK-NK

Cách hạch toán nhập khẩu vật tư, hàng hóa, TSCĐ trực tiếp theo thông tư 200

21/08/17Thực tế có nhiều hình thức nhập khẩu khác nhau. Bao gồm: Phương thức nhập khẩu trực tiếp; Phương thức nhập khẩu ủy thác và Phương thức nhập khẩu hỗn hợp. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin hướng dẫn về kế toán nhập khẩu theo phương thức nhập khẩu trực tiếp. 1. Phương thức

Chi tiết...
Kế toán XK-NK

Cách hạch toán nhập khẩu ủy thác theo thông tư 200 và thông tư 133

24/09/18Thực tế có nhiều hình thức nhập khẩu khác nhau. Bao gồm: Phương thức nhập khẩu trực tiếp; Phương thức nhập khẩu ủy thác và Phương thức nhập khẩu hỗn hợp. Vậy nhập khẩu ủy thác là gì?, chế độ hóa đơn, chứng từ ra sao?, phương pháp hạch toán kế toán như thế nào? tại

Chi tiết...
Kế toán XK-NK

Kế toán xuất khẩu thành phẩm, hàng hóa phương pháp trực tiếp TT 200&TT 133

21/08/17Thực tế có nhiều hình thức xuất khẩu khác nhau. Bao gồm: Phương thức xuất khẩu trực tiếp; Phương thức xuất khẩu ủy thác và Phương thức xuất khẩu hỗn hợp. Trong phạm bài viết này Kế Toán Hà Nội xin hướng dẫn về kế toán xuất khẩu theo phương thức xuất khẩu trực tiếp. Phương

Chi tiết...
Kế toán XK-NK

Kế toán ủy thác xuất khẩu tại bên giao và bên nhận ủy thác

21/08/17Mời các bạn xem bài hướng dẫn của Kế Toán Hà Nội về cách hạch toán kế toán xuất khẩu thành phẩm, hàng hóa theo phương pháp xuất khẩu ủy thác tại bên nhận ủy thác xuất khẩu và tại bên giao ủy thác xuất khẩu. 1.  Kế toán tại đơn vị nhận ủy thác xuất

Chi tiết...
Bài viết nhiều lượt xem Kế toán XK-NK

Quy định về việc sử dụng hóa đơn và cách viết hóa đơn xuất khẩu hàng hóa

20/01/18 Tin tức kế toán  Nếu bạn làm kế toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu hàng hóa vào khu chế xuất, thì bạn phải biết và hiểu được những quy định về hóa đơn xuất khẩu hàng hóa như thế nào?  Cách viết hóa đơn xuất khẩu ra sao?. Mời

Chi tiết...
Kế toán XK-NK

Xuất khẩu ủy thác, chế độ hóa đơn và thuế đối với xuất khẩu ủy thác.

21/08/17Thực tế có nhiều hình thức xuất khẩu khác nhau. Bao gồm: Phương thức xuất khẩu trực tiếp; Phương thức xuất khẩu ủy thác và Phương thức xuất khẩu hỗn hợp. Vậy xuất khẩu ủy thác là gì?, chế độ hóa đơn xuất khẩu và thuế ra sao?. Mời các bạn theo dõi bài hướng dẫn

Chi tiết...