Kế toán giá thành

Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

17/08/17Để lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp với doanh nghiệp ngoài việc kế toán phải nắm rõ được đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp kế toán còn phải hiểu được sản phẩm dở dang là gì?; Có bao nhiêu cách đánh giá sản phẩm dở dang?;

Chi tiết...
Kế toán giá thành

Các phương pháp tính giá thành SP, cách lựa chọn PP tính giá thành

17/08/17Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày: Giá thành sản phẩm là gì? Các phương pháp tính giá thành sản phẩm? Căn cứ vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp. 1. Giá thành sản phẩm. Giá thành sản

Chi tiết...
Kế toán giá thành

Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

17/08/17Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành; Xác định và phân biệt đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành: các phương pháp kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành. 1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất

Chi tiết...
Kế toán giá thành

Giá thành sản xuất là gì? Nhiệm vụ của kế toán giá thành sản xuất?

17/08/17Trong bất kể thời kỳ nào? lĩnh vực hoạt động nào? mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp cũng là lợi nhuận. Muốn có lợi nhuận cao thì doanh nghiệp phải có biện pháp tăng doanh thu ở mức cao nhất và giảm chi phí ở mức thấp nhất. Vậy muốn giảm được chi phí

Chi tiết...
Kế toán giá thành

 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu

16/08/17 Trên thực tế tùy theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang theo một trong các phương pháp sau: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp) hoặc Đánh giá sản

Chi tiết...
Kế toán giá thành

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương

16/08/17Trên thực tế tùy theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang theo một trong các phương pháp sau: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp) hoặc Đánh giá sản

Chi tiết...
Kế toán giá thành

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức

16/08/17Trên thực tế tùy theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang theo một trong các phương pháp sau: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp) hoặc Đánh giá sản

Chi tiết...
Kế toán giá thành

Cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn (trực tiếp)

16/08/17Điều kiện áp dụng tính giá thành theo phương pháp giản đơn (trực tiếp); Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành; Cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn (trực tiếp); Ví dụ cụ thể về cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn (trực tiếp). Mời

Chi tiết...
Kế toán giá thành

Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

16/08/17Điều kiện áp dụng tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ; Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành; Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ; Ví dụ cụ thể về cách tính giá thành sản xuất theo phương

Chi tiết...
Kế toán giá thành

Tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm

16/08/17Điều kiện áp dụng tính giá thành theo phương pháp phân bước (tổng cộng chi phí ) có tính giá thành nửa thành phẩm; Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành; Cách tính giá thành theo phương pháp phân bước (tổng cộng chi phí ) có tính giá thành nửa thành

Chi tiết...
Kế toán giá thành

Tính giá thành theo pp phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm

16/08/17Điều kiện áp dụng tính giá thành theo phương pháp phân bước (tổng cộng chi phí ) không tính giá thành nửa thành phẩm; Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành; Cách tính giá thành theo phương pháp phân bước (tổng cộng chi phí) không tính giá thành nửa thành phẩm;

Chi tiết...