Cơ sở pháp lý Hoá đơn

Quy định làm tròn số tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ

27/10/17Tin tức kế toán Theo quy định làm tròn số tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Nguyên tắc làm tròn số trong kế toán. Cách làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. >> Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn >> Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 1. Theo

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Hoá đơn

Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn

27/10/17Tin tức kế toán Ngày 31/03/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 1/6/2014 và bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC:   >>  Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn lần đầu qua mạng >>

Chi tiết...