Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 QĐ về hóa đơn điện tử
Cơ sở pháp lý Hoá đơn

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 QĐ về hóa đơn điện tử

21/09/18CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Hoá đơn

Tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hoá đơn điện tử

18/09/18Tin tức kế toán: Tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hoá đơn điện tử theo mẫu số 01 Phụ Lục kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, có hiệu lực từ 01/11/2018.   Các bạn tải về: TẠI ĐÂY  Dưới đây là Mẫu Tờ khai đăng ký,

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Hoá đơn

Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định mới nhất về hoá đơn điện tử

18/09/18Tin tức kế toán: Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định mới nhất về hoá đơn điện tử được ban hành ngày 12 tháng 09 năm 2018, Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Hoá đơn

Quy định làm tròn số tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ

27/10/17Tin tức kế toán Theo quy định làm tròn số tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Nguyên tắc làm tròn số trong kế toán. Cách làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. >> Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn >> Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 1. Theo

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Hoá đơn

Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn

27/10/17Tin tức kế toán Ngày 31/03/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 1/6/2014 và bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC:   >>  Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn lần đầu qua mạng >>

Chi tiết...