Kê khai, nộp thuế Thuế GTGT

Cách chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý và ngược lại

Tin tức kế toán Theo thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Kể từ kỳ kê khai quý 4/2014, các doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp có doanh thu của năm trước liền kề dưới 50 tỷ đồng (hoạt động đủ 1 năm) sẽ chuyển từ kê khai thuế theo tháng sang theo quý. 

>>  Một số vấn đề chung về thuế GTGT
>>  Những thay đổi quan trọng về chính sách thuế và quản lý thuế từ 01/07/2016

 

      Để giúp người nộp thuế kê khai và nộp được thuận lợi, Tin tức kế toán xin lưu ý một số điều sau:
 

1. Đăng ký lại kỳ kê khai trên hệ thống iHTKK
 

     Nếu chưa đăng ký lại kỳ kê khai, khi nộp tờ khai hệ thống sẽ cảnh báo “Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng” 
– NNT truy cập vào đường dẫn: http://nhantokhai.gdt.gov.vn
– Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp
– Tiếp theo vào phần “tài khoản” => “Chọn loại tờ khai” => “Đăng ký ngừng tờ khai”
 
 
 – Sau khi đã ngừng tờ khai GTGT theo tháng, NNT vào lại phần “TÀI KHOẢN” để đăng ký lại loại tờ khai GTGT theo quý

Chuyển kỳ kê khai tháng sang quý và ngược lại

 Lưu ý: NNT phải chọn đúng loại kỳ kê khai theo tháng hoặc quý, kỳ bắt đầu phải bằng hoặc trước kỳ kê khai hiện tại. Giả sử NNT nộp tờ khai thuế quý 4/2016 nhưng lại đăng ký kỳ bắt đầu là quý 1/2017 thì khi nộp tờ khai, hệ thống sẽ cảnh báo “Tờ khai chưa đến kỳ nộp qua mạng”
 
– NNT Click vào nút Tiếp tục rồi Chấp nhận ở cuối danh sách tờ khai đăng ký
 

2. Chuyển dữ liệu từ kê khai theo tháng sang theo quý trên phần mềm HTKK
 

     Nếu trước đó NNT đã nhập dữ liệu vào phần kê khai theo tháng, NNT mở tờ khai tháng đó ra => Kết xuất tờ khai ra file Excel
Sau khi đã sao lưu lại tờ khai ra file Excel, NNT tiến hành xóa hết phụ lục và tờ khai tháng đó (bao gồm cả tờ khai bổ sung nếu có)
 
     Nếu không thực hiện việc xóa phụ lục và tờ khai như trên, khi chọn kỳ tính thuế trên phần mềm HTKK sẽ hiển thị cảnh báo:

“Đã tồn tại tờ khai tháng trong quý này, bạn phải chọn loại tờ khai tháng”

Cách chuyển từ tờ khai tháng sang tờ khai quý và ngược lại

>>  Một số vấn đề chung về thuế GTGT
>>  Những thay đổi quan trọng về chính sách thuế và quản lý thuế từ 01/07/2016